____
___
__

Політика конфіденційності персональних даних

Ви погоджуєтесь из правилами салона Loft Of Health

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку мережу салонів краси «A Lot Of Health», розташований на доменному імені https://loftofhealth.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту мережі салонів краси, програм і продуктів салонів краси.
Визначення термінів
1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health » (далі — Адміністрація сайту)» — уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені мережі салона краси «A Lot Of Health», які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується безпосередньо або побічно певної або визначеної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкове для дотримання Оператором або іншими, що отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. «Користувач сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health» (далі — Користувач)» — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт мережі салонів краси «A Lot Of Health»
1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health» означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health».
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health». Салон краси не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті мережі салонів краси «A Lot Of Health».
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health».
ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health», щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при записі на послуги в салон краси.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті мережі салонів краси «A Lot Of Health» в розділі Оформлення заявки і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.3. Мережа салонів краси «A Lot Of Health» захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель» ):
- IP адреса;
- інформація з cookies;
- інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
- час доступу;
- адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
- реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частини сайту «A Lot Of Health», які вимагають авторизації.
3.3.2. Сайт мережі салонів краси «A Lot Of Health» здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health» може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті мережі салонів краси «A Lot Of Health», для оформлення запису на послугу і (або) послуги дистанційним способом в салон «A Lot Of Health».
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health».
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health», надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health».
4.1.7. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені мережі салонів краси «A Lot Of Health».
СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.4. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом мережі салонів краси «A Lot Of Health».
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health» і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті мережі салонів краси «A Lot Of Health», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти вказавши розділ сайту мережі салонів краси «A Lot Of Health».
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://loftofhealth.com.ua.